Književnost u doba globalne virtualne kulture

Home / IRE blog / Književnost u doba globalne virtualne kulture

Šta se dešava sa književnošću u vremenu dominantne virtualne kulture? Da li virtualna stvarnost umanjuje stvarnost književnog djela ili joj samo nudi tlo za transformaciju u savremene forme?

Piše: Hana Vranac

Kultura tiska zamijenjena je novom, elektroničkom erom, u kojoj, kako McHulan kaže, prostor iščezava, a vrijeme je dokinuto novom neposrednošću i simultanom igrom svih osjetila. U takvoj eri, tempiranoj novim, ubrzanim ritmom života, tradicionalne književne forme doživljavaju svoje transformacije.

Česte su prognoze o izumiranju knjige kao medija, ali književnost kao slika stanja svijeta određenog doba ne može izumrijeti, jer je u koraku s vremenom i uvijek traži nove iskaze. Danas, kada je akcenat izražaja sveden najčešće na sliku, do te mjere da se umjesto naracije koriste vizualni izrazi poput stikera, mimova, e-mojia, gifova, i u takvom prostoru književnost pronalazi svoje mjesto i unutar virtualnih svjetova stvara nove podžanrove. A neki od njih su:

Hipertekstualni roman

Hipertekst je niz razasutih elemenata koji nemaju ustaljen red a povezani su linkovima koje čitaoci aktiviraju u traganju za cjelokupnom verzijom djela. Ono se sastoji od isječaka tekstualne građe – riječi, video isječaka, zvučnih zapisa i niza veza koje vode od jednog odsječka ka drugom, a svojom organizacijom predstavlja mrežu koja ipak zahtjeva svoj određen put po njoj.
Primjer hipertekstualnog romana je roman “Generacija iks” Daglasa Koplanda, gdje tradicionalne fusnote, kao digresije koje pojašnjavaju određene pojmove ili scene, sada postaju njegov sastavni dio. Postaju poruke koje prenose stanje svijesti i svijeta likova romana i ogledaju se kroz fotografije oblaka na početku svakog poglavlja, grafite i slogane, sličice iz stripova i rječnik pojmova generacije iks.

E-pistolarni roman

Epistolarni roman predstavlja prozu sastavljenu od pisama koje junaci razmjenjuju, u internet književnosti se to odnosi na razmjenju e-mailova, sms-ova i slično.
Primjeri takvog romana su „Metafizički dodir“, Silvije Braunrig, sastavljen isključivo od e-mail korespodencije momka i djevojke koji koriste pseudonime „Hamlet“ i „Silvija Plat“ i reaktualizuje pitanje kojim se literatura oduvijek bavila – pouzdanost pripovjedača, odnosno neodoumice čitalaca – da li su junaci onaki kakvim se predstavljaju, da li su žrtva manipulacije ili samozavaravanja ili možda sam autor plete zavjeru protiv čitaoca?

Također, primjer e-pistolarnog romana je djelo „Sirene“, Jasmine Tešanović, u kojem junakinje razmjenjuju elektronsku poštu kako bi razmijenile utiske o studentskom protestu, te na taj način iznijele svoje nade, strahove i sjećanja.

Intimni performans

Samootkrivanje, rad na sebi i kovanje ličnosti kao otkrivanje intime u cilju kako privatne tako i univerzalne spoznaje. Kroz to, izvor umjetničkog materijala postaje autobiografija, koja se kroz intimni performans oblikuje u različite forme.

Tako naprimjer, projekat MP_exper_01-04 appearance predstavlja transformaciju autobiografije kroz odnos dvoje ljudi koji svoje umjetničko stvaranje počinju ritualom pročišćenja. Tokom devet dana apstinencije i posta, priznavali su jedno drugom najiskrenije tajne i tako rekapitulirali život do najintimnijih detalja, kroz spoj saznanja i estetskog užitka. S namjerom da spoje iskustvo i pojavu, dvoje umjetnika su načinili čitav niz autoportreta.

Kolumna

Tekst koji, obrađujući akutelnu temu, uglavnom ima cilj da istovremeno i zabavi i zabrine čitaoca, kroz prožimanje najčešće aktuelne politike i filozofije svakodnevnog života. Online kolumna omogućava beskrajnu diskusiju o nečemu što se neprestano mijenja.

Ona je najrasprostranjeniji internetski žanr književnosti i široko je dostupna.

Spomenuti žanrovi i primjeri djela su književnost koja ima reference na virtualne svjetove,  za svoj medij idalje koristi knjigu, ali sve većom ulogom tehnologije u našim životima i doticajima s virtualnošću, književnost preuzima internet kao svoj medij. Tako se javljaju hibridni žanrovi koji postaju kombinacije književnosti i drugih vrsta umjetnosti, i srećemo ih na Facebook-u, Instagram-u, Tumblr-u. Primjer kombinacije književnosti i fotografije je instagram profil Shelly Jackson, koja posjetiocu nudi mogućnost stvaranja priče vlastitim odabirom redoslijeda slika.

__

Tekst nastao u okviru projekta “Radi i (na)uči” Udruženja IRE. Izneseni stavovi su stavovi autora i nisu nužno stavovi Udruženja IRE.

Želite nam se pridružiti? Saznajte više ovdje.