Gotovo polovina građana ne zna na koji način može uštediti energiju

Home / IRE blog / Gotovo polovina građana ne zna na koji način može uštediti energiju

Anketiranje građana i građanki koje je na području Općine Novo Sarajevo sprovelo Udruženje IRE, pokazalo je kako čak 43% ispitanih ne zna za konkretne mjere koje može poduzeti kako bi umanjili potrošnju energije u svojim domaćinstvima.

Ušteda energije uz uštedu novca

Iako 86% ispitanih smatra da previše novca izdvaja za režije, većina ispitanih ne iskorištava potencijal kojeg štednja energije ima na smanjenje upravo ovih troškova. Većina ispitanih (69%) izjavila je kako bi bila zainteresirana za edukacije i druge vidove informisanja o mjerama uštede energije i troškova za režije. Ostatak ispitanih je isticao nedostatak vremena za učešće na edukacijama i sličnim aktivnostima, ali je iskazao interes za informativne materijale i publikacije.

“Ušteda energije donosi dvostruku korist, kako za našu okolinu, tako i za uštedu novca. Sve što je potrebno je odvojiti malo vremena, saznati nešto više o načinima uštede i nakon toga primjenjivati isto”, naglasili su iz IRE-a.

Potrebno razmišljati o obnovljivim izvorima energije

Iz IRE-a ističu kako je poželjno gledati u budućnost i okrenuti se ka obnovljivim izvorima energije.

“Većina energije koju danas koristimo dolazi iz neobnovljivih izvora energije ili na načine izuzetno štetne po okoliš. Iza struje koju upotrebljavamo stoje hidroelektrane koje uništavaju tokove rijeka i čitava staništa, ugrožavajući i lokalno stanovništvo, a o gorivu u našim vozilima je možda suvišno i govoriti. Nije prerano, već je sada pravi trenutak da se svi maksimalno okrenemo ka obnovljivim izvorima energije i osiguravanju uvjeta za iste,” zaključuju iz IRE-a.

26. april se obilježava kao Međunarodni dan obnovljivih izvora energije. Povod za njegovo obilježavanje je nuklearna katastrofa u Černobilu 1986. kao jedna od najvećih ljudskih katastrofa sa ogromnim posljedicama po okoliš, ljude i sav živi svijet. Procjenjeno je kako je od posljedica zračenja, direktno ili indirektno, umrlo 5 miliona ljudi.