Finsko obrazovanje iz snova

Home / IRE blog / Finsko obrazovanje iz snova

Fotografija preuzeta sa: nauci.me

Piše: Delina Voloder

Mnogo je razloga zašto je obrazovanje u Finskoj posebno i prepoznato u svim pozitivnim segmentima. Upoznajući se sa sistemom obrazovanja u Finskoj stičemo dojam da se radi o obrazovanju iz snova. Najveća pažnja usmjerena je na socijalnu inteligenciju, znanje i lične interese svakog pojedinca.

U Finskoj je obrazovanje besplatno za sve, na svim nivoima obrazovanja, učenici imaju besplatne obroke, socijalno i zdravstveno osiguranje, a tokom  osnovnog školovanja dobijaju i besplatne udžbenike.

Školama je najstrožije zabranjeno da prikupljaju bilo kakav novac od roditelja. U petom razredu škola plaća čak i kampovanja, izlete, pozorišta.

Osnovna škola traje 9 godina ( 6 + 3 ),  a srednja škola 3 godine, mada oni koji žele mogu srednju školu da završe i za dvije godine, a đaci koji imaju problema sa učenjem ili svakodnevne treninge mogu da idu po “sporijem programu” četiri godine.

Djeca sa posebnim potrebama idu u iste škole sa ostalom djecom, ali  samo jedno dijete sa posebnim potrebama može biti u razredu. Oni  imaju i dodatnog učitelja-asistenta, koji im pomaže pri učenju, jer im je bitno da svi, osim obrazovanja, steknu i socijalnu inteligenciju.

Finci se najviše ponose kada je riječ o njihovim školama time što su škole jednake za sve, što djeca sa entuzijazmom stiču nova znanja, što nisu opterećena izradama domaćih zadataka, već to vrijeme troše na kurseve iz oblasti koje ih zanimaju, jer je primjena praktičnih znanja veoma cjenjena. Od šestog razreda do kraja srednje škole, djeca imaju  obavezne predmete, ali većinu predmeta biraju sami i prave svoj raspored, odnosno, svi važni predmeti se moraju pohađati, ali sami određujete da li želite niži ili viši nivo, u zavisnosti od interesovanja.

Jedan od obaveznih predmeta je “Finska “, gdje uče o vrijednostima, ljudima, ekonomiji Finske, društvu, partijama.

Velika matura se polaže na kraju srednje škole i to iz četiri predmeta: finski, matematika, engleski i švedski (koji je obavezan jezik jer je u Finskoj jedan od dva službena jezika). Jedan ispit mora biti sa znanjem na naprednom nivou.

Finska u obrazovanje jednog stanovnika godišnje uloži oko 1500 eura.

Ova zemlja zapravo je primjer obrazovanja kakvo svi zaslužujemo jer svaki pojedinac zaslužuje izgraditi sebe kao ličnost a to je ostvarivo samo uz jaku želju za uspjehom ali i dobar obrazovni sistem.

Svaka zemlja treba da radi na unapređenju svog obrazovnog sistema jer kako kaže Erazmo Roterdamski : „ Najveća nada svake zemlje leži u primjerenom školovanju mladih“ .

__

Tekst nastao u okviru projekta “Radi i (na)uči” Udruženja IRE. Izneseni stavovi su stavovi autora i nisu nužno stavovi Udruženja IRE.

Želite nam se pridružiti? Saznajte više ovdje.